Blat, Corredoria d’assegurances i reassegurances

Rediseño del logotipo para Blat,